Wednesday, 26 October 2011

ARAB: SEBELUM SENTUHAN KEIMANAN


Pemilihan tanah Arab dan bangsa Arab sebagai permulaan bagi Risalah Deen sudah tentu mempunyai pelbagai hikmah dan ibrah, kerana sudah tentu Allah memilih yang terbaik untuk menurunkan wahyuNya bagi semesta alam agar manusia sentiasa tunduk dan patuh hanya pada Allah SWT. Maka perlu difahami pemilihan tempat dan bangsa bukan bererti Deen ini hanya untuk bangsa tersebut dan tempat yang diturunkan wahyu sahaja, mungkin betul untuk nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, tetapi  pada penurunan syariat  ketika zaman Rasulullah SAW, ia adalah sesuai untuk semua bangsa, semua tempat dan semua zaman sehingga akhir kiamat atau dalam bahasa mudahnya bersifat universal. 

Contoh hikmah pemilihan tanah arab dan bangsa Arab sebagai tempat bermula bagi dakwah Rasulullah SAW ialah kedudukan tanah Arab yang begitu strategik kerana terletak di tengah-tengah Empayar  Dunia. Di utaranya terdapat Empayar Romani, di sebelah baratnya Empayar  Firaun Mesir dan ditimurnya pula empayar Parsi, Dimensti Cina dan Kerajaan-kerajan besar India. Tanah dan bangsanya diibaratkan oleh Sheikh Dr. Ramadhan AlButi dalam bukunya Fikh AsSirah AnNabawiyah sebagai bahan mentah yang belum  pernah disentuh oleh mana-mana tamadun mahupun empayar-empayar besar. Antara hikmah lain pemilihan Tanah Arab boleh dirujuk dalam buku karangan Sheikh Dr. Mustafa AsSibaie yang berjudul AsSirah AnNabawiyah. Betapa hebat dan begitu teperinci perancangan Allah untuk memastikan Deen ini terus-menerus berjalan di atas muka bumi ini.

Berbalik kepada persoalan tentang keadaan masyarakat Arab sebelum diutuskan Rasulullah SAW.  Berdasarkan buku AlMadkhal LiDirasah AsSyariah AlIslamiyah (Pengenalan untuk Pembelajaran Syariah islamiyah) karangan Sheikh Dr. Abd. Karim Zaidan, beliau telah membahagikan keadaan Arab sebelum Islam kepada dua sudut iaitu Kemasyarakatan dan Perundangan.

Keadaan Arab Jahiliyah Dari Aspek Kemasyarakatan

Secara umumnya sistem kemasyarakatan  dibina atas dasar kabilah atau perkauman yang kecil. Dan kabilah-kabilah tersebut bukanlah suatu daulah mahupun satu sistem politik tetapi suatu kelompok yang dibina atas nasab atau keturunan yang sama. Kesan daripada sistem Kabilah ini, kabilah yang kuat akan terus sahaja menindas kabilah yang lemah dan kabilah yang lemah terus menjadi lebih lemah. Kaum Quraisy merupakan kabilah yang dominan di Tanah Arab khususnya Makkah, maka mereka menjadi kabilah yang memegang tampok pemerintahan kota Makkah dan berperanan mengumpulkan ketua-ketua kabilah yang lain untuk berbincang perihal kabilah masing-masing di Dar AnNadwah[1].

Peperangan yang tercetus antara kabilah tidak terkira banyaknya meskipun peperangan itu hanya disebabkan perebutan seekor unta generasi terdahulu. Namun begitu,  terdapat bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang sesama kabilah yang dinamakan sebagai AlAshur AlHaram (Bulan-bulan Haram) antaranya bulan DzulQaidah, DzulHijjah, Muharam dan Rejab.[2]  

Kebiasaannya, peperangan hanya melibatkan golongan lelaki sahaja kerana lelaki memiliki kekuatan. Akibat daripada banyak peperangan antara kabilah menyebabkan golongan wanita dipandang rendah kerana tidak terlibat dalam peperangan. Wanita diharamkan hak-hak mereka sehingga tiada hak dalam pewarisan harta malah terdapat beberapa kabilah merasa aib bila melahirkan anak perempuan lalu membunuhnya. 

Anak-anak perempuan dianggap sebagai penyebab kemiskinan kabilah dan kabilah akan menjadi lemah disebabkan tiada perwira-perwira gagah dari kabilah mereka. Sikap mereka ini telah dipersoalkan oleh Allah s.w.t. dalam AlQuran :

Dan apabila bayi-bayi permpuan ditanam hidup-hidup ditanya (8) Disebabkan apa mereka dibunuh(9)[3]

Walaupun pada diri mereka ada sifat buruk dan akhlak yang bertentangan dengan Islam, tetapi ada beberapa sifat yang baik dalam diri mereka, sebagai contoh bersikap mulia, berani, setia,pemaaf, menghormati tetamu dan memiliki maruah diri.[4] Sifat-sifat mulia tersebut tidak akan selaras dengan Islam sehinggalah sifat-sifat tersebut diurus oleh Islam.

Keadaan Arab Dari Aspek Perundangan

Perundangan merupakan antara perkara terpenting dalam sesebuah masyarakat. Jika tiada perundangan sudah tentu masyarakat akan porak peranda. Masyakarakat Arab juga mempunyai perundangan bagi memastikan keamanan antara kabilah-kabilah dan menjaga hak-hak kemasyarakatan. Kebanyakan perundangan mereka adalah undang-undang tradisi dari nenek moyang mereka. Jika terdapat masalah baru, masalah itu akan dirujuk kepada Syeikh Kabilah yang memain peranan sebagai ketua kabilah ataupun ahli sihir (dukun)[5].
Terdapat perundangan keluarga yang selari dengan Islam dan bertentangan dengan Islam. Antara yang bertentangan dengan Islam adalah seperti  Nikah AsSyighar[6], Nikah AlMaqti[7], Zihar[8] serta bernikah dengan seorang perempuan dan adiknya dalam satu masa . Zihar pada ketika itu telah dikira sebagai jatuh talak, berbeza dengan selepas kedatangan Islam, zihar tidak dikira sebagai jatuh talak.  

 Berdasarkan perkara di atas dapat difahami bahawa hak wanita pada waktu itu amat lemah dan hanya berfungsi sebagai pelempias nafsu lelaki semata-mata, lalu Islam datang mengangkat martabat wanita  ke tempat yang tinggi. 

Begitu juga dengan perundangan muamalat, ada sebahagiannya masih kekal diredhai oleh Islam dan sebahagian yang lain diharamkan oleh Islam. Sebagai contoh sebahgian yang dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT iaitu riba (bayaran hutang secara bunga), jual beli najis dan jual beli hutang. Berdasarkan  bukti-bukti yang dilihat tentang keadaan masyarakat arab, seolah-olahnya dapat dilihat di sini bahawa masyarakat Arab adalah masyarakat  yang jahil dan jauh ketinggalan dalam sejarah tamadun manusia. Pengutusan  Rasulullah SAW sebagai penutup kepada semua nabi telah membawa sinar baru buat manusia untuk berubah daripada kegelapan menuju kepada cahaya ilahi. Lalu mereka berubah secara total dari segala sudut  seperti kata seorang sahabat rasulullah SAW iaitu Ja’far Tayyar Bin Abi Tolib RA kepada raja Najasyi: 

Wahai raja, kami ini dahulu adalah satu kaum yang jahil, kami menyembah berhala, memakan bangkai, suka mendatangkan kejahatan, dan kami suka memutuskan hubungan silaturrahim,yang kuat menindas yang lemah, sehinggalah Allah mengutuskan seorang rasul dalam kalangan kami, beliau memang terkenal dengan kejujurannya, amanahnya, dan suci pekertinya, dan utusan Allah itu telah mengajak kami agar bercakap benar, bersifat dengan sifat terpuji, jujur, ikhlas dan beramanah, beliau juga menyeru kami untuk menyembah Allah yang Esa dan meninggalkan penyembahan berhala, menghormati jiran tetangga dan meninggalkan peperangan yang sudah berlarutan, semua seruannya kami terima dengan baik, kami beriman sepenuhnya dengan apa yang dibawanya tetapi kaum kami termasuk dengan dua utusan ini menindas dan menyeksa kami agar kami berpaling semula kepada agama penyembahan berhala, setelah kami tidak tertahan menanggung penyeksaan mereka kami keluar dari Negara kami dan Negara tuan yang kami pilih agar kami dapat berlindung jauh dari penyiksaan dan kezaliman[9].”
  
AllahuA’lam.
[1]AlMadkhal Ila Dirasat AlFiqh AlIslami oleh AsSheikh Dr. Abdullah Muhammad Soleh M/S 5

[2]Tarikh AlArab Qabla AlIslam (Sejarah Arab sebelum Islam) oleh Dr. Jawad Ali Jilid 5 M/S 232

[3]Surah AtTakwir:8-9

[4]Hayatu Muhammad SAW oleh Dr. Muhammad Hussain Haikal M/S 12


[5]AlUsrah fi AsSyara’ AlIslami oleh AsSheikh Dr. Umar Farukh M/S 37


[6] Nikah Syighar: pernikahan yang dibina atas janji atau kesepakatan pertukaran dengan menjadikan dua orang perempuan sebagai mahar masing-masing Contoh lafaz Ucapan;Saya nikahkan anda dengan dengan anak atau saudara perempuan saya, dengan syarat anda menikahkan saya dengan anak atau saudara perempuan anda


[7] Nikah AlMaqti: Perkahwinan seorang anak dengan isteri ayahnya selepas kematian ayahnya dan isterinya itu bukan ibunya.


[8] Zihar: seorang lelaki menyamakan isterinya dengan salah seorang mahramnya seperti ibu atau adik-beradik perempuannya daripada sudut haram mengahwininya.

[9]Fikh AsSirah AnNabawiyah oleh AsSheikh Dr. Ramadhan AlButi M/S 91


 

Thursday, 20 October 2011

Pengenalan kepada Hadis 40

Rasulullah s.a.w bersabda:

"من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء"

Barangsiapa yang menghafal daripada umatku 40 hadis bagi urusan agamanyanya, maka Allah swt akan membangkitkannya kelak pada hari qiamat dalam kalangan orang-orang yang faqih dan berilmu.(hadis ini dhoif) tetapi boleh diamalkan untuk fadhailul a'mal.

Ulama’ berselisih dalam membahaskan makna perkataan حفظ:
i-              Menghafalnya sahaja
ii-             Menghafal dan menyampaikannya
iii-            Menghafal, faham,mengamalkan serta menyampaikan

Sejarah hadis 40

Mula ditulis oleh Imam Ibnu Soleh rahimahullah yang telah meninggal dunia pada 643H. Beliau memberi nama buku tersebut dgn nama "الأحاديث الكلية" . Nama buku itu diberi kerana terdapat didalamnya terdapat paksi bagi deen yang merangkumi semua aspek kehidupan. Tetapi beliau hanya menyusun 26 hadis sahaja. Perjuangan beliau diteruskan oleh Imam An-Nawawi yang telah meninggal pada 676H. Beliau menambah hadis yang ditulis oleh Imam Ibnu Soleh sebanyak 16 hadis lagi menjadikan 42 hadis kesemuanya. Oleh sebab itu selepas dibundarkan angka 42, hadis-hadis ini diberi nama dengan hadis 40. Pada asalnya hadis-hadis ini ditambah lagi menjadi 50 hadis oleh Imam Ibnu Rejab Al-Hanbali yang diberi nama "جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلام" . Tetapi dengan izin Allah baki tambahan hadis tersebut sampai ke tangan orang muslim dalam bentuk yang salah. Jadi baki hadis tadi tidak disusun didalam kitab ini.

Note:

1-  Hadis ini sebenarnya adalah hadis dhoif seperti yang disebut oleh Imam Baihaqi yang diambil daripada Imam Malik. Tetapi tujuan sebenarnya hadis ini disebutkan di sini adalah untuk kita mengambil berat dengan perkataan حفظ itu supaya dengannya kita dapat mengambil pendapat yang paling jelas iaitu menghafal, faham, mengamalkan serta menyampaikan hadis-hadis sohih lain yang terdapat di dalam hadis 40 ini.

2- "جوامع الكلام" yang membawa maksud himpunan kalam(perkataan).Ini bermaksud walaupun dari segi zahirnya bilangan perkataan yang sedikit tetapi dari segi maknanya ia merangkupi segala jenis aspek atau dalam erti kata yang mudah maknanya luas. Perkataan-perkataan ini banyak digunakan di dalam hadis-hadis nabawi,anugerah ini hanya dikurniakan oleh Allah swt kepada kekasihNya Nabi Muhammad SAW.

contohnya dari hadis Rasulullah s.aw bersabda:

"سلوا الله اليقين والعافية"

 Allah mengurniakan keyakinan dan kesejahteraan

melalui hadis ini dapat kita ambil 2 manfaat:
i- setiap amal akhirat (perkara ghaib) perlukan kepada keyakinan
ii- setiap amal duniawi perlukan kepada kesejahteraan daripada setiap sudut

Jadi dapat kita lihat hadis yang pendek ini sebenarnya mencakupi seluruh ruang kehidupan kita baik dari segi dunia mahupun akhirat. ~waallahu'allam~

  

Wednesday, 19 October 2011

Langit Pernah Mendung

Langit Mana tak pernah mendung ~Picture by Masha1989 of DeviantART.com

Ketika dalam suatu fatrah, aku pernah terasa kosong; seperti buah yang luarnya tampak ranum, tetapi di dalamnya tiada isi langsung. Rindu pada sesuatu yang sememangnya takkan berulang kembali; itulah puncanya hati fikiran terasa kosong. Tetapi Rindu takkan pernah bersalah! Cuma yang bersalahnya ialah hati yang mati; kering kontang. Dahulunya pernah subur. Selalu sahaja baja ditabur supaya kelak membuahkan bakti dan jasa. Tetapi hari ini impian itu semakin kabur; dengan hadirnya pelbagai ancaman; luaran dan dalaman, semuanya atas desakan syaitan. Lama-kelamaan impian itu terkubur.

Bagai rusa masuk kampung, yang sudah biasa dengan suasana belantara; semak samun sebagai selimut pandangan musuh, juga denai-denai yang menjadi penghubung. Tetapi kini dalam kampung tiada selimut, manakala jalan pula menjadi penghubung kepada musuh. Diri ini terasa janggal dengan dunia baru yang terlalu bebas tanpa penjagaan waktu, tanpa pengawasan guru, dan seringkali bergerak tanpa rasa segan silu.

Sehingga tiba suatu hari, pintu hati yang terkunci dibuka dengan suatu persoalan yang tiba-tiba datang ke mari; “sampai bila mahu begini?”. Hati mula berdiam diri. Penat. Setelah hari-hari Rindu cuba melelapkan mata hati. Katanya mahu merehatkan hati, dan memberikannya rasa bahagia yang akan senantiasa terasa daripada memori dahulu. Agar hati selalu gembira selama-lamanya tanpa perlu memikirkan apa-apa perkara! Tetapi ini tidak benar, kerana tiada suatu pun yang kekal di perhentian ini! Rindu juga takkan pernah bersalah! Hakikatnya inilah panahan syaitan; supaya manusia leka, tidak berbuat apa-apa, maka dirinya takkan terkehadapan, bahkan menjadi batuan.

Akhirnya hati cuba memerhati; alam sekeliling menjadi tumpuan. Gerak-geri kehidupan menjadi pandangan. Ramai insan, pelbagai haiwan, bermacam-macam ragam kehidupan; cuba dijadikan hikmah dan teladan. Dengan harapan, terhasil suatu pemikiran; supaya hati nan subur semula dan sentiasa  bergerak selari dengan kehendak tuhan.

Ingat, Rindu takkan pernah bersalah!


Sebuah kereta. Membawa manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Rindu dianggap kereta. Hati pula dianggap manusia. Suatu persoalan; adakah hakikatnya kereta secara zatnya yang membawa manusia ke tempat lain? “Semestinya tidak!” menjadi jawapan kerana kereta selama-lamanya tiada dapat berfikir. Begitu jugalah halnya bahawa sesungguhnya rindu tidak mampu memandu manusia kehadapan secara zatnya. Bahkan manusialah yang perlu mengawalnya untuk terus maju kehadapan. Kerana itulah Rindu takkan pernah bersalah! Sebenarnya hati yang tidak mampu mengawal rindulah yang bersalah. Hati yang lemah, tiada sabar dan tabah dalam mengharung ribut musibah.

Rindu dengan zaman persekolahan dan kenangannya yang pernah menjadi makanan harian fikiran dalam fatrah selepas SPM; itulah buaian syaitan yang pernah menjadi permainan hati, agar diri terus diam, tanpa kehadapan; agar amalan terus luntur, lama-lama terkubur; agar iman terus jatuh, lama-kelamaan lumpuh; agar hati dan lidah tiada lagi dibasahi, akhirnya cahaya al-quran pergi dan hati tidak lagi diterangi.

Suatu kesimpulan; Allah menjadikan perasaan supaya manusia dapat terus kehadapan melalui pengawalan terhadapnya. Manakala manusia pula hanya akan menjadi batuan dan ketinggalan jika perasaan itu terus dilayan tanpa pengawasan akal fikiran yang bergerak atas landasan wahyu tuhan. Semoga dengan artikel ini langit akan sentiasa cerah!


يا رب لو لا أنت ما اهتدينا
ولا تصدّقنا ولا صلّينا
فأنزلن سكينة علينا
وثبّت الأقدام إن لاقينا
(دعاء الصحابة في غزوة الأحزاب)


اللهم ارزقنا قناعة
وأدمنا بصلوات الجماعة
واشفع لنا بشفاعة خير البرّية
واهدنا صراطك المستقيم حتى يوم القيامة


Friday, 14 October 2011

Ciri-ciri Aqidah Islamiyah       Apabila kita menyebut tentang ciri-ciri sesuatu agama maka perlu difahami bahawa ciri-ciri yang terdapat pada setiap agama itulah yang membezakan dengan sesuatu yang lain. Maka kita dapat rumuskan bahawa ciri-ciri yang terdapat dalam Aqidah Islamiyah membezakannya dengan aqidah-aqidah yang lain. Antara ciri-ciri yang telah dibahaskan seperti:

     1. Tauqifiyah(terhenti)

     Tauqifiyah bermaksud tiada ruang untuk berijtihad atau tiada ruang untuk ditambah atau dikurangkan dan tiada ruang untuk diubah atau digantikan kerana aqidah ini bersumberkan rabbani atau wahyu daripada Illahi.
Ciri ini membezakan antara Aqidah Islamiyah dengan Aqidah penyembah berhala, mereka menggunakan akal dalam mencipta tuhan mereka maka jadilah tuhan mereka sepertimana yang mereka mahukan. Berbeza dengan islam yang diajar menerima dan meyakini apa yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya sama ada Al-Quran atau Assunnah tanpa sedikit keraguan. Bukanlah beerti kita menolak penggunaan akal tetapi akal manusia mempunyai had yang tertentu sehingga beberapa perkara tidak tercapai pada akal, jika manusia menggunakan akal maka jadilah tuhan-tuhan baru yang berlawanan akal dan menyeleweng.


       Aqidah Islamiyah juga berbeza dengan aqidah samawiyah yang lain seperti (Yahudi dan Kristian) dari sudut ini.Aqidah Samawiyah pada asalnya murni dari sebarang tokok tambah akal tetapi disebabkan ulama’-ulama’ dunia mereka mengubah agama itu sesuai dengan akal dan nafsu mereka sehingga merosakan aqidah yang murni itu. Maka ciri ini merupakan ciri yang dominan dalam menjaga kesucian Islam dan membezakan aqidah-aqidah yang lain.

Firman Allah:

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم

” Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Quran) dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Kitab (Al Quran) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya kamu benar- benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.”
                                                                                                                                           (AsSyura:52)


~terhenti~

   2. Ghoibiyyah (Sesuatu yang ghaib)

            Ciri yang kedua ialah Aqidah Islamiyah ini merupakan perkara ghaib, tidak mampu tercapai oleh pancainderamanusia, mahupun mata kasar insan tetapi setiap umat islam wajib beriman dengan Allah, malaikat, kitab-kitabNya, rasul-rasulNya, Hari Pembalasan dan Qada dan Qadar, dan semua ini merupakan perkara ghaib yang wajib diyakini oleh seorang mukmin, selaras dengan firman Allah:


ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْب(3)..

“Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib….”
                                                                                                                                     (Al-Baqarah:2-3)

      Ciri ghaib ini bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan akal, malah akal yang sihat mampu menerimanya, bukanlah sesuatu yang tidak terlihat itusesuatu yang tidak wujud malah wujud, misalnya udara yang kita sedut setiap hari, ada sesiapa yang menafikan kewujudannya walau tidak terlihat oleh pancaindera?? Hal ini berbeza dengan golongan pemikiran realistik, mereka mengingikari wujudnya perkara ghaib dan hanya menyakini sesuatu yang dapat dilihat melalui pancaindera sahaja.~Angin bertiup tetapi tiada kelihatan tapi tetap yakin akan kewujudan~

    3. Syumul

              Ciri yang ketiga pula ialah Aqidah Islamiyah ini bersifat syumul ( bersifat menyeluruh dan tidak meninggalkan satu aspek pun dalam kehidupan manusia sama ada dari aspek peribadi,masyarakat atau alam sejagat.)

          Aqidah islamiyah menyeluruh dalam 3 aspek utama iaitu:

i- Ibadah yang sempurna
ii- Hubungan manusia dengan makhluk dan sesama manusia
iii- Perkaitan antara dunia dan akhirat
i
         Menyeluruh dari sudut ibadah yang mencakupi 4 ibadah utama:

            i- Hati seperti pengharapan, tawakkal, ketakutan kepada Allah 
            ii- Percakapan seperti memberi nasihat, berzikir, membaca Al-Quran
            iii- Perbuatan seperti solat, puasa, haji
            iv- Harta seperti zakat, sedekah.

             Menyeluruh dari sudut hubungan manusia bukan sahaja dengan Allah bahkan sesama manusia, dan juga kehidupan lain. Menyeluruh dari sudut perkaitan antara dunia dan akhirat iaitu akan merangkumi kehidupan manusia ini sama ada kehidupan di dunia, seterusnya di alam kubur, dan seterusnya kehidupan akhirat selepas dibangkitkan. Al-Quran pula telah diturunkan bagi menerangkan tentang kehidupan manusia secara menyeluruh.

       Syumul juga membawa erti menyenangkn fitrah manusia kerana tidak ditaklifkn kesulitan (memudahkan) dan tidak ada perpecahan di dalamnya. Seterusnya keubudian kepada Allah juga bukanlah hanya dalam ibadah fardiyah atau amalan akhirat sahaja bahkan meliputi kesemua aspek langit dan bumi, ghaib dan nyata, dan dalam setiap langkah perbuatan dan sebagainya.

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الأرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيم
“Dan dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi, dan dialah yang Maha bijaksana dan Maha mengetahui…”
                                                                                                                              ( Az-zukhruf :84)~Tiada sesuatu pn yang tertinggal~

    4. Mutakamil

      Ciri yang seterusnya ialah mutakamil iaitu lengkap dengan aqidah islamiyah terikat antara satu sama lain. Contohnya seseorang itu tidak akan dapat beriman kepada kitab Allah jika dia tidak meyakini bahawa rasul-rasul yang diutuskan adalah untuk membenarkan kalam Allah itu.
Aqidah islamiyah ini juga telah lengkap(mutakamil) dan menyeluruh(syumul) tetapi terhad(taufiqiyah). Jadi, jika seseorang itu menolak salah satu dari rukun iman(aqidah) maka bererti dia telah menafikan yang lainnya.

      Aqidah dan iman ini berkait rapat antara satu sama lain dalam aspek ibadat dan muamalat yang terkandung dalamnya hukum-hukum syariat, amalan dan akhlak. Jadi keimanan yang kukuh kepada Allah amat penting kerana semua pensyariatan ini tergabung dibawah rukun ini.Selain itu aqidah juga lengkap dari setiap segi sama ada pemikiran+ iman dan iman + amal yang mana keduanya saling menguatkan antara satu dengan yang lain.

       Asas kepada pemikiran diniyah yang terpelihara dan berkembang ialah aqal dan hati. Jadi fikrah(pemikiran) islamiyah yang betul dapat mempertahankan segala kandungan yang terdapat di dalam aqidah itu sendiri. Tambahan fikrah ini juga, perlu kepada iman dan aqidah yang dapat memandu amalan secara khusus serta urgensi untuk melaksanakannya.

        Aqidah juga merupakan fitrah manusia tetapi bagi yang cuba melawan fitrah ini akan merasa resah dan gelisah kerana itu adalah ketetapan Allah disamping merupakan petunjuk yang legkap antara rohani dan zahir dalam kehidupan manusia. Akhir sekali kehidupan jasadiah manusia dan kehidupan peradaban(kerohanian) scara keselruhan tidak akan berlaku ‘tanaqud’(perselisihan) kerana ia menyerupai fitrah yang melengkapi kehidupan manusia.

~Keterikatan antara satu sama lain~
   5. Tawazun

        Ciri terakhir ialah Tawazun yang membawa erti Wasotiyah (pertengahan) dan juga bersederhana. Hal ini bereerti Aqidah Islamiyah tidak memberatkan sebahagian sudut dan meringankan sudut yang lain sehingga membuatkannya berbeza dengan Aqidah Fasidah yang lain.
     Kesederhanaan dalam pertimbangan mengikut hikmah Rabbaniyah iaitu penetapan dalam nisbah antara kehidupan dengan nilainya seperti:

    i- Harta dan kesenangan
   ii- Amalan dan aqal
   iii- Ilmu pengetahuan dan kekuatan
   iv- Ibadah dan apa yang berkaitan dengannya
   v- Sifat perkauman dan sifat kemanusian

      Islam menjadikan semua susunan ini sesuai dengan nisbahnya tidak kuran atau sebaliknya. Jika kita lihat bagaimana aqidah fasidah yang lain mereka menghalang para rahib mereka daripada berkahwin dan hanya berfokus pada ibadah kerohanian sahaja. Hal ini bertentangan dengan fitrah manusia, tidak terlalu memberatkan dalam aspek ibadah sehingga tidak berkahwin dan sebagainya kerana konsep ibadah dalam islam itu sebenarnya luas. Setiap yang dilakukan adlah ibadah tetapi bergantung kepada niat seseorang itu.
        Bagi agama yahudi dan nasrani pula mereka mempertuhankan nafsu mereka dan memperhambakan wahyu dalam menetapkan hukum agar selari degang kehendak mereka.

“Tawazunlah(seimbang) dalam asas pengetahuan antara wahyu dan aqal, antara iman dengan ketentuan dan pengambilan asbab, antara dunia dan amalan akhirat, antara pendirian materialistik dan pendirian ma’nawi.”

                                                                                               (Manhaj Tarbiyah Islamiyah -Syed Qutb- )

~Keseimbangan~

Wednesday, 12 October 2011

Manhaj-manhaj dalam AQIDAH


Terdapat dua madrasah atau manhaj dalam aqidah, pertamanya MADRASAH NASSIAH (مدرسة نصية) atau golongan hanabilah, ia juga terkenal dengan panggilan salaf. Manhaj kedua ialah MADRASAH AQLIAH (مدرسة عقلية) atau golongan mutakalimin, ia juga  terkenal dengan panggilan khalaf.

Kumpulan-kumpulan Aqidah AHLI SUNNAH WAL JAMAAH


Kumupulan Pertama: Hanabilah

Manhaj ini  mula dinisbahkan sewaktu zaman Imam Ahmad Bin Hanbal RA (Mazhab Hanbali). Nama sebenar beliau ialah Abu Abdillah Bin Mohammad Bin Hanbal AsSyaibani RA. Beliau dilahirkan pada tahun 64 H dan wafat pada 241 H. Pada waktu tersebut umat Islam telah mula berpecah dari sudut pemahaman mereka tentang ilmu aqidah. Imam Ahmad Hanbal pernah dipenjara kerana beliau dipaksa untuk mengakui bahawa AlQuran itu merupakan makhluk tetapi beliau tetap teguh dengan pendiriannya.

Pengikut-pengikut beliau dikenali sebagai Hanabilah. Golongan ini kurang bersetuju dengan penggunaan akal dalam mengitsbatkan (memutuskan)  sesuatu masalah aqidah, mereka lebih berpegang kepada dengan AlQuran dan Sunnah AsSohihah. Antara manhaj mereka berkenaan dengan ayat-ayat mutasyabihat adalah lebih pada tafwidh (serah: menyerah makna dan kaifiyatnya kepada Allah SWT) dan terdapat juga manhaj lain yang cenderung untuk menggunakan takwil dalam permasalahan ini.

Sebagai contoh, pada ayat
يد الله فوق أيديهم
mereka lebih cenderung untuk mengitsbatkan يد  sebagai tangan yang layak bagi Allah SWT dan tidak sama sekali menyerupai makhluk.

Kumpulan Kedua: Asya'irah

Manhaj AlAsya'irah diasaskan oleh Imam Abu AlHassan Ali Bin Ismail AlAsya'iri RA , datuknya merupakan sahabat Rasulullah SAW iaitu Abdullah Abu Musa AlAsya'iri. Perbezaan zaman antara Abu Hassan dengan datuknya Abu Musa ialah seramai 4 orang ayah. Beliau dilahirkan pada 260H di Basrah dan wafat pada 324H dan beliau bermazhab syafie. Beliau pernah berguru dengan seorang syeikh muktazilah iaitu Abu Ali AlJubbai'e dalam mempelajari ilmu aqidah. kemudian beliau berselisih pendapat dengan gurunya lalu mengisytiharkan keluar dari muktazilah. Selepas dari peristiwa tersebut beliau mengasaskan manhaj ini.

Antara manhajnya dalam masalah mentafsir ayat-ayat mutasyabihat ialah dengan mentakwil (mencari makna lain yang sesuai dengan sesuatu lafaz berdasarkan kaedah bahasa arab). Kaedah ini dipakai oleh sebahagian pengikutnya kerana ada juga pengikut dalam kalangan mazhab atau manhaj ini tidak mentakwil ayat-ayat mutasyabihat.
Contoh ayat di atas, mereka mentakwil kalimah يد kepada Qudrat. Kaedah ini terhasil berdasarkan ilmu bahasa arab dan qawaidnya (kaedahnya). Tujuan mereka mentakwil ayat-ayat mutasyabihat ini untuk mensucikan Allah SWT dari persamaan  dengan makhluk.

Kumpulan Ketiga: Maturudiyah

Manhaj ini diasaskan oleh Imam Abu Mansur Muhammad Bin Muhammad Bin Mahmud AlMaturidi RA. Beliau wafat pada 333H selepas wafatnya Abu Hassan dan belaiu bermazhab hanafi.  Manhaj ini disusun bagi memantapkan lagi manhaj yang telah dibina oleh Imam Abu Hassan AlAsya'iri.

Antara manhajnya dalam masalah ayat-ayat mutasyabihat sama seperti manhaj AlAsya'iriyah iaitu dengan mentakwil. Manhaj ini banyak kesamaan dengan manhaj Asya'iriyah cuma berbeza dalam beberapa permasalahan seperti makna Qada' dan Qadar.

Wallahualam.

* Ayat-ayat mutasyabihat bermaksud kalimah pada ayat sifat yang terdapat dalam AlQuran mahupun hadits yang membawa maksud yang tidak layak bagi Allah SWT pada zahir lafaz.

Monday, 10 October 2011

قواعد العقائد


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


Sedikit perkongsian ilmu.

Allah telah mencipta manusia dengan mempunyai akal. Secara fitrahnya manusia dicipta untuk mempunyai tuhan atau pencipta dan kemudian mempercayai kewujudannya sama ada dia beriktikad bahawa tuhannya adalah Allah ataupun benda-benda yang lain. Ilmu yang ingin saya kongsi ialah قواعد العقائد yang bermaksud kaedah (konsep) beriktikad. Kaedah ini menerangkan tentang konsep akal serta menunjukkan cara-cara akal yang sihat boleh menerima kewujudan Allah سبحانه وتعالى sebagai tuhan dan kewujudan perkara-perkara ghaib.
1. Konsep pertama : Seseorang tidak boleh meragui kewujudan sesuatu benda/perkara yang dapat dirasa melalui pancainderanya.

Sebagai contoh, seorang lelaki yang sedang berada di sebuah taman rekreasi tidak boleh meragui kewujudan sebuah pokok yang telah dilihatnya melalui kedua-dua belah matanya.

pokok2. Konsep kedua : Seseorang tidak boleh meragui perkhabaran tentang suatu perkara/benda yang dirasakan melalui penglihatan penyampai khabar tersebut yang diyakini akan kejujuran  yang ada pada penyampai tersebut. 

Sebagai contoh, bolehkah kita mempertikaikan kewujudan (kehidupan) Raja Shah Jahan (raja yang membina Taj Mahal di India sewaktu Empayar Mughal) yang hidup pada empat kurun  lepas? Adakah kita perlu melihatnya terlebih dahulu untuk mempercayai kewujudannya? Semestinya kita perlu mempercayai kewujudannya.3. Konsep ketiga : Seseorang tidak boleh mengingkari kewujudan sesuatu yang tidak boleh dirasakan melalui pancainderanya. 

~gambar yang tidak seberapa~


Sebagai contoh, pada zaman dahulu, terdapat seorang pengintip dari negeri A datang ke negeri B. Dia ditugaskan untuk mengintip tentang keadaan dan gambaran tentang negeri B. Tetapi, dia tidak pernah datang ke negeri B walau sekalipun dalam hidupnya. Ketika menghampiri negeri B, dia ditangkap oleh penjaga sempadan negeri B. Dia ditangkap dan ditutup matanya sehingga dibuka semula di dalam penjara. Penjaranya terletak di puncak sebuah kubu dan hanya terdapat sebuah tingkap sahaja. Daripada tingkap tersebut dia hanya mampu melihat dua buah rumah, sebatang sungai dan empat batang pokok sahaja. Persoalannya disini, adakah objek yang dilihat melalui matanya cukup untuk memberikan gambaran tentang negeri B? Semestinya tidak.

Begitulah akal manusia. Analoginya mudah; kubu tersebut menjadi badan manusia, manakala tingkap pula menjadi mata dan penjara menjadi akal manusia yang terbatas.

soalan saya :

ADAKAH PANCAINDERA MANUSIA CUKUP SEMPURNA?4. Konsep keempat : Manusia tidak akan boleh berkhayal/berimaginasi tentang sesuatu yang tidak pernah dirasai oleh pancainderanya. imaginasi manusia terbahagi kepada dua jenis. 

Pertama, khayal murji' (خيال مرجع). khayal murji' ialah sejenis imaginasi manusia tentang perkara yang pernah pernah dilihatnya melalui mata ataupun pernah dirasa melalui pancaindera lain. Sebagai contoh, seseorang yang pernah melakukan ibadah umrah pada lima tahun lepas mampu berimaginasi tentang keadaan, gambaran dan suasana tentang tempat tersebut sebagaimana yang pernah dilihat dan dirasanya dahulu.

Kedua, khayal mubdi' (خيال مبدع). khayal mubdi' pula ialah sejenis imaginasi yang direka akal manusia dengan berpaksikan sesuatu yang pernah dirasakan melalui pancaindera. Sebagai contoh, pelukis kartun jepun yang terkenal, Akira Toriyama mencipta (melukis) watak Cell berdasarkan sesuatu yang pernah dilihatnya iaitu lipas. Kemudian, ciri-ciri yang ada pada lipas tersebut digabungkan dengan sifat fizikal manusia dan seterusnya diubah-ubah sehingga dirasakan sempurna.

Cellsoalan saya :

MAMPUKAH MANUSIA BERIMAGINASI TENTANG RUPA ALLAH?5. Konsep kelima : Akal manusia tidak boleh berfungsi/berimaginasi tanpa berlandaskan kepada masa dan/atau tempat.

Sebagai contoh, cuba anda bayangkan sebuah padang pasir yang besar dan kecil dalam masa, waktu dan detik yang sama. Semestinya tidak boleh.


soalan saya :

MAMPUKAH MANUSIA BERIMAGINASI TENTANG KEADAAN ALLAH ;
YANG MAHA BESAR,
DAN PADA MASA YANG SAMA 
SANGAT MENGETAHUI TENTANG SEKECIL-KECIL PERKARA
YANG TIDAK DIKETAHUI MANUSIA?6. Konsep keenam : Kepercayaan tentang kewujudan tuhan adalah fitrah yang wujud dalam diri setiap makhluk termasuk manusia.

Majalah Reader's Digest pernah menyiarkan tentang suatu peristiwa yang pernah berlaku pada zaman perang dunia pertama (kalau tidak silap) tentang kaedah keenam ini. Kisah ini berlaku terhadap seorang tentera jerman. Dia merupakan seorang atheis dan tidak pernah mengenali apa-apa jenis agama sepanjang kehidupannya. Dia dibesarkan dalam sebuah keluarga yang tidak pernah menyebut tentang agama. Malah, dia juga belajar di sekolah yang sedemikian. 

Negara Jerman merupakan negara pertama dalam sejarah peperangan yang melakukan strategi menghantar tentera dari udara melalui payung udara. Ketika tiba hari peperangan tersebut, dia merupakan orang pertama yang diarahkan untuk terjun. Dalam perasaan risau dan takut, dia terjun dari ketinggian yang melebihi 1000 kaki. Ketika terjun, sebelum membuka payung terjunnya, dia tersebut perkataan "Ya Allah" dalam perasaan gundah gulana tersebut secara tidak sengaja. Akhirnya dia berjaya mendarat dengan selamat tetapi dia terdiam selama beberapa minit. Dia bermonolog kepada dirinya "mengapa aku menyebut perkataan itu? Bagaimana aku boleh menyebut sebegitu". Setelah beberapa tahun, dia telah mempercayai tentang kewujudan tuhan rentetan daripada peristiwa tersebut. Tetapi sayangnya, agama yang dipilihnya ialah Kristian.7. Konsep ketujuh : Perasaan manusia bahawa alam yang didiaminya sekarang ini tidak kekal, serta kepercayaan kewujudan alam yang lain selepas kematian yang tidak diketahuinya merupakan naluri yang wujud dalam diri setiap insan.

Sebagai contoh keadaan, apabila seorang lelaki yang hidup senang lenang bersama-sama isterinya ditimpa musibah seperti  tanah runtuh yang meranapkan rumahnya serta mengorbankan nyawa isterinya. Dalam beberapa ketika, dia akan berfikir bahawa perkara yang dimilikinya sebentar tadi tidak kekal selama-lamanya. akan terlintas di dalam fikirannya tentang beberapa persoalan, "dimanakah isteriku berada selepas ini? Mustahil dia meninggal dunia begitu sahaja."

soalan saya :

ADAKAH LOGIK APABILA KEHIDUPAN MANUSIA TAMAT
BEGITU SAHAJA TANPA BERLAKU SEBARANG 
KEADAAN YANG BERIKUTNYA SEOLAH-OLAH 
KEHIDUPAN MANUSIA DI DUNIA SIA-SIA & TIDAK 
MENDATANGKAN SEBARANG FAEDAH?8. Konsep kelapan : Kepercayaan manusia terhadap kewujudan Allah menjurus kepada kepercayaan tentang kewujudan kehidupan di alam akhirat dan balasan bagi setiap perbuatan yang dilakukan manusia ketika hidup di dunia. 

Konsep kelapan mempunyai sedikit-sebanyak perkaitan dengan konsep yang ketujuh. Bezanya ialah, konsep ketujuh  berlaku kepada setiap manusia tetapi konsep kelapan hanya berlaku kepada individu yang mempercayai kewujudan allah. hal ini demikian kerana, jika tiada kehidupan dunia akhirat, maka sia-sialah penciptaan dunia ini. Malah, mereka yang mempercayai kewujudan Allah akan meyakini konsep balasan terhadap setiap amalan; amalan yang baik akan dibalas dengan syurga manakala amalan yang jahat akan dibalas dengan neraka.


والله تعالى أعلم