Thursday, 10 November 2011

Pengertian Syariah


 Pengertian syariah dapat dilihat melalui dua sudut iaitu

1.    Sudut Bahasa
2.    Sudut Istilah ulamak Fiqh

Pengertian syariah daripada sudut bahasa yang disepakati oleh cendekiawan bahsa membawa dua maksud iaitu:
1.    AtToriqoh AlMustaqimah (Jalan yang lurus)
Penggunaannya  dapat dilihat melalui firman Allah SWT :
(ثم جعلنك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع اهواّء الذين لا يعلمون)  

Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad)  mengikuti jalan yang lurus dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. (AlJatsiyah:18)
Perkataan syariah dalam ayat di atas membawa maksud jalan yang lurus.

2.    Maurid AlMak AlJari (Sumber Air yang bergerak)
Syariah juga bermaksud sumber air yang bergerak dan penggunaan hanya untuk minuman. Berdasarkan Kamus kalimah syara’a diambil daripada kalimah Syariat Islam iaitu bermaksud sumber untuk manusia minum. Penggunaan kalimah ini beerti menjelaskan sesuatu atau menerangkan sesuatu

Manakala jika dilihat pengertian syariah melalui sudut istilah yang disepakati Ulamak Fikh membawa maksud:
ما نزله الله عز وجل لعباده على لسان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سواء أكانت الأحكام إعتقادية أم عملية ليؤمنوا بها.

Sesuatu yang diturunkan  oleh Allah SWT kepada para hambaNya melalui lisan para nabi AS sama ada berbentuk hukum-hukum kepercayaan ataupun hukum-hukum perbuatan untuk beriman dengannya.

Pengertian istilah di atas dapat kita fahami bahawa syariat secara umum diturunkan melalui lisan para nabi, begitu juga pegertian syariat islamiyah: 
ما شرعه الله تعلى لعباده على لسان النبي محمد صلى الله عليه والسلام من الأحكام التي تصلح أحوال الناس في الدنيا و الآخرة سواء في ذلك أحكام العقيدة او العبادة أو الأخلاق
Sesuatu yang disyariatkan kepada hamba-hambaNya melalui lisan Nabi Muhammad SAW daripada hukum-hukum yang memperbaiki hal ehwal manusia di dunia dan akhirat sama ada berbentuk hukum aqidah ataupun ibadah ataupun akhlak.
Melalui pemahaman daripada istilah di atas dapat kita konklusikan bahawa Tasyri’ Islami berlandaskan sumber dari Ilahi sama ada AlQuran ataupun Sunnah, dan bersih dari hawa nafsu manusia. Wallahua’lam

No comments:

Post a Comment