Thursday, 19 April 2012

Hukum Jihad edisi 1


Soalan: Adakah hukum jihad wajib untuk semua umat Islam dalam konteks sekarang atau jihad hanya pada zaman dahulu sahaja?
Jihad ibarat atap dalam Islam
Jawapan:

Ayat-ayat Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW yang menceritakan tentang Jihad semuanya berbentuk Muhkamah (hukuman) dan tiada satu ayat  atau hadis pun yang dinasakhkan. Hal ini bermaksud hukum jihad terpakai sehingga Kiamat. Hairan apabila ada beberapa cendekiawan yang mengatakan Jihad ini sudah tidak sesuai di zaman sekarang dan hanya terpakai di zaman sebelum jatuhnya khilafah.

Semua jumhur ulamak daripada Ahli Sunnah wal Jamaah kecuali Abdullah Bin Al-Hassan, berpendapat bahawa Jihad di jalan Allah asalnya adalah fardu kifayah. Hal ini membawa maksud, seandainya sebahagian daripada masyarakat telah melaksanakannya maka  sebahagian yang lain terangkat dosa.

Dalam Tanwir Al-Absor dan disyarah pula dalam Ad-Dar Al-Mukhtar tentang hukum Jihad mengatakan hukumnya adalah fardhu kifayah pada permulaan dan walaupun kita tidak memulakan peperangan tersebut. Begitu juga apa yang disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj dan disyarah dalam Mughni Al-Muhtaj mengatakan orang kafir ada dua keadaan, salah satunya apabila mereka yang tinggal di negara mereka dan mereka tiada niat untuk menguasai  negara-negara Islam, maka hukumnya fardhu kifayah terhadap orang Muslim untuk berjihad meninggikan kalimah Allah terhadap mereka.

Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menukilkan bahawa jihad merupakan salah satu daripada perkara yang fardhu kifayah sepertimana pendapat kebanyakkan ahli ilmu tetapi Ibnu Al-Musayyib mengatakan ia sebahagian daripada fardhu ain. Malah mazhab Az-Zohiri yang dipelopori oleh Ibnu Hazim berpendapat bahawa  jihad itu fardhu kifayah.

Antara dalil-dalil yang mengatakan hukum adalah fardhu kifayah:

1.  Allah SWT berfirman: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ) bermaksud: diwajibkan ke atas kamu untuk berperang (Al-Baqarah: 216). 
      Dr. Muhammad Khairul Haikal dalam kitabnya (Al-Jihad wa Al-Qital fi As-Siyasah Asyar’iah) mengatakan bahawa kalimah كتب membawa maksud Wajib, tetapi bukanlah jihad itu wajib ain dalam semua keadaan hanya dalam beberapa keadaan. Ibnu ‘Atiyah juga mengatakan Ijma’ ulamak  berpendapat hukum Jihad fardhu kifayah ke atas umat Muhammad SAW. 

b          bersambung....